Ogólne warunki sprzedaży i usług w IOW SERVICE Sp. z o.o. w 2020 roku.